June 3, 2014

Бинарни опции

Бинарните опции са един нов начин за търговия с финансови инструменти, който позволява изключителна гъвкавост. Съществуват множество видове поръчки, всяка от които със свои предимства и недостатъци. Чрез бинарните опции, трейдърите могат да изтъргуват буквално всяка ситуация на пазара, дори и липсата на такава! Какво са Бинарните Опции? (ВИДЕО)
Интервю с Генади Гешев – ръководител “Международни Финансови Пазари” – ЕЛАНА Трейдинг. Трябва обаче да се има предвид, че бинарните опции са рискови инструменти, които могат да доведат до пълната загуба на инвестирания капитал за много кратко време. Следователно всеки един търговец следва да се запознае обстойно с условията на търговия при брокера, при който си отваря сметка.

 Предимства на бинарните опции

 Бинарните опции притежават редица предимства. Ето и най-важните от тях според нас: 1. Печалбата и загубата са ясни преди сделката. 2. Може да се търгува с малки суми. 3. Възполване както от възходящи и низходящи, така и от непроменящи се пазари (рейндж). 

Характеристики на бинарните опции

 Основните характеристики на бинарните опции са премия, печалба/загуба, падеж на опцията и бариера. Разбирайки тези характеристики, инвеститорът е в състояние да изгради правилна стратегия за взимане на инвестиционни решения.