May 26, 2014

Какво е Форекс?


Forex е съкратеното наименование на Foreign Exchange или Валутна търговия. Форекспредставлява глобална система за търговия, в която участват банки, институционални инвеститори, фондове, както и борсови спекуланти. Дневният оборот на валутния пазар надвишава сумата от 4 трилиона щатски долара и непрекъсното продължава да се увеличава.

Най-общо казано Форекс търговията представлява едновременна покупка на една валута и продажба на друга. Сделките може да се осъществяват по електронен път (чрез компютър) или на кешов пазар – например смяна на валута в обменно бюро. И в двете ситуации имаме валутна или Форекс сделка.

Основната част от сделките се осъществяват в някоя от основните валути: Щатски долар, Евро, Британска лира, Японска йена, Швейцарски франк, Канадски долар и Австралийски долар.

За разлика от другите финансови пазари, (като например фондовия пазар), валутният не е позициониран на точно определено място. Форекс пазарът функционира 24 часа на ден посредством мрежа от компютърни терминали свързващи банки, корпорации, брокери и индивидуални инвеститори, които търгуват с различни по големина суми, вариращи от милиони долари на сделка до няколко десетки или стотици долари при обикновените инвеститори. Това осигурява формирането на така наречената „пазарна ликвидност“ или възможността да купувате или продавате неограничено валути без никакви ограничения. Търговията започва всеки ден в Нова Зеландия, последвана от Сидни, през Токио, Лондон и Ню Йорк, до крайбрежието на Калифорния.

Развитието на компютърните и интернет технологии направи валутния пазар достъпен и за дребните играчи, които могат да купуват и продават валути от офиса си или от домашни условия.

При всяка една валутна сделка винаги има две цени: Например вземаме цената на EURUSD, която би изглеждала по следния начин : 1,4000/1,4002. Вероятно веднага би ви направило впечетление, че цените са две. Това е така, защото валутните котировки включват цена"Купува" и "Продава":


  • Купува (Bid): Цената, на която дилърът Купува и инвеститорите Продават валута
  • Продава (Ask): Цената, на която дилърът Продава и инвеститорите Купуват валута
  • Разликата меджу курс купува и курс продава се нарича спред (Spread). Спредът е разходът, който инвеститорът заплаща за сделката. Варчев Финанс предлага най-тесните граници между курсовете „Купува“ и „Продава“, намалявайки по този начин разходи за всяка една сделка.


    Валутните двойки се котират до четири знака след десетичната запетая, например USD/CHF 1.3000/1.3003, като последният знак се нарича "пип". При повечето валути един пип е 0.0001 от текущия курс. Изключение правят двойките, при които на втора позиция е Японската йена (JPY), където един пип се равнява на 0.01.